9 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแม่ฮ่องสอนยังทำงานหนัก ชาวบ้านเผาป่าไม่หยุด หวังเก็บเห็ดในต้นฝนนี้

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2498294

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าบริเวณพื้นที่รอบๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนว่า ยังคงมีการลอบเผาป่าบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของ บ้านห้วยโป่งแข่ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 500 เมตร ส่งผลให้เกิดควันไฟป่าจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติดับไฟป่า ต้องออกทำงานทุกวัน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีฯ ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังสำรวจสถานการณ์ไฟป่า หอดูไฟ (กองมู) และจัดเจ้าหน้าที่สถานีฯออกลาดตระเวนสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง จากการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่สถานีฯ ดับไฟป่า จำนวน 2 ครั้ง 7 ไร่ ครั้งที่ 1 บริเวณทิศตะวันตกบ้านนาหมากปิน ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มดับเวลา 11.00 น. พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ ดับเสร็จ 12.10 น. พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าสงวน ต่อมาได้ทำการดับไฟป่าบริเวณทิศตะวันออกบ้านห้วยโป่งแข่ หมู่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มดับเวลา 17.10 น. พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ ดับเสร็จเวลา 18.00 น. พื้นที่เสียหาย 3 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าสงวน